WAT DOEN WIJ

CERTIFICERING

Het Certificeringsmodel PARTiculier NatuurbeheER dat de afgelopen jaren is ontwikkeld door Brabants Particulier Grondbezit en landelijk is uitgerold door de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), wordt gebruikt om een landelijk, door provincies erkend, certificaat Natuurbeheer te kunnen krijgen. Sinds 1 april 2015 is het certificeringsmodel ondergebracht in een nieuwe onafhankelijke stichting: Part-Ner.


Lees Meer

DEELNEMEN

Deelnemen aan Part-Ner en daarmee het aanvragen van een certificaat gaat geheel digitaal via de website van de Stichting Certificering SNL.

Om toegang te krijgen tot het systeem van de Stichting Certificering SNL dient u een aantal stappen te doorlopen.


Lees meer

COLLECTIEF

Per 1 januari 2017 gaan er in het stelsel SNL een aantal zaken voor kleine beheerders ingrijpend veranderen:

  • Aanvragen voor een SNL beheervergoeding moeten voldoen aan een hectaregrens waardoor kleine beheerders zich moeten aansluiten bij een collectief
  • Certificering wordt verplicht
  • De aanvraag moet aan een aantal eisen voldoen (IMNA, GIS enz).


Lees Meer

DEELNEMERS MET CERTIFICAAT

Velder
Kaart
certificering_1000