essebroek

WAT DOEN WIJ

CERTIFICERING

Particuliere natuurbeheerders die werken met het certificeringsmodel van Part-Ner kunnen een eigen certificaat natuurbeheer aanvragen bij de Stichting Certificering SNL.

 

Lees Meer

DEELNEMEN

Als u zich aanmeldt bij Part-Ner krijgt u vier aanvraagformats toegestuurd.

 

Lees meer

COLLECTIEF

Per 1 januari 2017 zijn er in het stelsel SNL een aantal zaken voor kleine beheerders ingrijpend veranderen:

- Aanvragen voor een SNL beheervergoeding moeten voldoen aan een hectaregrens waardoor kleine beheerders zich moeten aansluiten bij een collectief.

- Certificering wordt verplicht.

- De aanvraag moet aan een aantal eisen voldoen (IMNA, GIS enz).

 

Lees Meer