Part-ner_Certificering Natuurberheer Web

Certificering Natuurbeheer

Het certificeringsmodel voor natuurbeheer van Stichting Part-Ner bestaat sinds 2012. Het model van Part-Ner wordt inmiddels door 800 deelnemers gebruikt voor de SNL-certificering van provincies.
Het Certificaat Natuurbeheer is nu breed beschikbaar.

In 2020 heeft Part-Ner Control Union Certifications B.V. (CUC) gevraagd een verificatiesysteem op te zetten en te implementeren om de eisen ten aanzien van gecertificeerd natuurbeheer uniform te kunnen verifiëren. Dit is vastgelegd in de Standaard Natuurbeheer. De Standaard Natuurbeheer is eenvoudig en goed inpasbaar in de eigen organisatie of binnen het eigen beheer.

De Standaard Natuurbeheer is er op gericht:

De kwaliteit van het natuurbeheer bij de certificaathouders te borgen.

Het beheer van en voor de certificaathouders inzichtelijk te maken.

De kennis van de certificaathouders over de beheertypen en het beheer verder te ontwikkelen en actueel te houden.

De verplichting die de certificaathouder aangaat te beschrijven.

Eisen die worden gesteld aan specifiek gebruik vast te leggen.

De Standaard Natuurbeheer bestaat uit een basis handboek waarin o.a. werkwijze, mogelijke vormen van certificering (individueel of groep) en audit- en certificeringsprotocol staan beschreven. Bij de Standaard Natuurbeheer horen modules waaruit een deelnemer er tenminste één maar ook meerdere kan kiezen. De modules zijn ontwikkeld met behulp van deskundigen op het gebied van de betreffende module.

Er zijn twee soorten modules, beheermodules en gebruiksmodules:

De beheermodules omvatten allerlei verschillende beheertypen, bijvoorbeeld de Module Graslanden of de Module Bossen. Elke beheermodule heeft als bijlage een instructie voor een eerste of vervolgmeting in het veld.

Bos

De gebruiksmodules gaan over specifiek gebruik van de natuur, extra regels bij een subsidie of extra functies die de natuur kan hebben. Een voorbeeld is de gebruiksmodule Natuurbegraafplaatsen.

Natuurbegraafplaats Part-ner

Gebruik van natuur moet altijd passend zijn binnen de voorwaarden die gesteld worden aan het beheer van die natuur.

Het Certificaat Natuurbeheer kan een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling en instandhouding van de kwaliteit van de natuur, de biodiversiteit, duurzaam beheer en zorgvuldig gebruik van die natuur.

Voor meer vragen kunt u contact met Part-Ner opnemen.