Part-ner_Certificering Natuurberheer Web

Certificering Natuurbeheer

Part-Ner houdt zich bezig met ontwikkeling en instandhouding van kruidenrijke graslanden en akkers, duurzame (aanplant van) bossen en biodiversiteit. Zowel op perceel niveau als in een gebied als geheel. We gaan uit van een basiskwaliteit die breed gedragen wordt. Zodat het past binnen natuurbeheer, maar ook bij agrarisch gebruik of ander gebruik, bijvoorbeeld een waterwingebied of zelfs een industrieterrein. Part-Ner ziet certificering als een middel om deze doelen te bereiken en instandhouding te borgen.

Het Certificaat Natuurbeheer is via Control Union Certifications beschikbaar. Control Union Certifications B.V. (CUC) heeft met Part-Ner een verificatiesysteem opgezet en geïmplementeerd om de eisen ten aanzien van gecertificeerd beheer uniform te kunnen verifiëren. Dit is vastgelegd in de Standaard Natuurbeheer. De Standaard Natuurbeheer is eenvoudig en goed inpasbaar in de eigen organisatie of binnen het eigen beheer.

De Standaard Natuurbeheer bestaat uit een basis handboek waarin o.a. werkwijze, mogelijke vormen van certificering (individueel of groep) en audit- en certificeringsprotocol staan beschreven. Bij de Standaard Natuurbeheer horen modules waaruit een deelnemer er tenminste één maar ook meerdere kan kiezen. De modules zijn ontwikkeld met behulp van deskundigen op het gebied van de betreffende module.

Er zijn twee soorten modules, beheermodules en gebruiksmodules:

De beheermodules omvatten allerlei verschillende beheertypen, voorbeelden zijn de module Graslanden, de module Bossen en de module Weidevogels. Elke beheermodule omschrijft de gestelde basiskwaliteit en heeft als bijlage een instructie voor een eerste of vervolgmeting in het veld. De meting in het veld bepaalt samen met de doelstelling het beheer voor de komende zes jaren.

Bos

De gebruiksmodules gaan over specifiek gebruik van de gecertificeerde gronden, extra regels bij een subsidie of extra functies die de grond kan hebben. Een voorbeeld is de gebruiksmodule Natuurbegraafplaatsen. Gebruik van de grond moet altijd passend zijn binnen de voorwaarden die gesteld worden aan het beheer van die grond.

Natuurbegraafplaats Part-ner

Het Certificaat Natuurbeheer kan een waardevolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling en instandhouding van de kwaliteit van natuur, de biodiversiteit en duurzaam (agrarisch) gebruik en beheer.

Voor meer vragen kunt u contact met Part-Ner opnemen.