Part-ner_Certificering Natuurberheer Web

Deelnemers

Er zijn twee soorten deelnemers binnen de certificering van Part-Ner:

Deelnemers die het handboek van Part-Ner gebruiken om het SNL certificaat natuurbeheer van de Stichting Certificering SNL te verkrijgen.

Deze groep maakt gebruik van het Handboek Certificering Natuurbeheer versie 3.2

Deelnemers die een algemeen, erkend certificaat natuurbeheer willen hebben of nodig hebben.

Deze groep maakt gebruik van de Standaard Natuurbeheer, het handboek van Part-Ner in de laatste versie (4.0). Part-Ner heeft Control Union Certifications geautoriseerd de inspecties en certificering voor het Certificaat Natuurbeheer te verzorgen. Control Union Certifications is een onafhankelijke certificeringsinstantie die inspecties, audits en controles uitvoert en certificaten afgeeft voor meer dan 200 programma’s.

Deze deelnemers kunnen kiezen uit:

Individueel

INDIVIDUELE CERTIFICERING

zij kunnen zich aanmelden bij Control Union Certifications die op basis van de aanmelding een offerte voor certificering opstelt.

Multi-site

MULTI-SITE CERTIFICERING

zij kunnen zich aanmelden bij Control Union Certifications die op basis van de aanmelding een offerte voor certificering opstelt.

Groeps

GROEPS-CERTIFICERING

indien deelnemers kiezen voor groepscertificering dan melden zij zich aan bij de betreffende Certificaathouder Groep.

Om zelf een groep op te richten kunnen deelnemers voor informatie contact opnemen met Part-Ner.

Voor meer vragen kunt u contact met Part-Ner opnemen.