Part-ner_Certificering Natuurberheer Web

Deelnemers

Het Certificaat Natuurbeheer is bruikbaar voor eigenaren/grondgebruikers die zich bezighouden met ontwikkeling van meer biodiversiteit en instandhouding daarvan op de lange duur. Door te beginnen in het veld en jaarlijks te vragen naar aantoonbaar uitgevoerd beheer biedt het certificaat maximaal de mogelijkheid om de gestelde doelen te gaan halen en in stand te houden.
Daarbij gaat het certificaat uit van eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en betrokkenheid van de eigenaar/gebruiker.

Deelnemers kunnen kiezen uit:

Individueel

INDIVIDUELE CERTIFICERING

zij kunnen zich aanmelden bij Control Union Certifications die op basis van de aanmelding een offerte voor certificering opstelt.

Multi-site

MULTI-SITE CERTIFICERING

zij kunnen zich aanmelden bij Control Union Certifications die op basis van de aanmelding een offerte voor certificering opstelt.

Groeps

GROEPS-CERTIFICERING

indien deelnemers kiezen voor groepscertificering dan melden zij zich aan bij de betreffende Certificaathouder Groep.

Om zelf een groep op te richten kunnen deelnemers contact opnemen met Part-Ner voor meer informatie.

N.B. Deelnemers die het model van Part-Ner gebruiken om het SNL certificaat natuurbeheer van de Stichting Certificering SNL te verkrijgen maken gebruik van het handboek van Part-Ner in de versie 3.2.

Voor meer vragen kunt u contact met Part-Ner opnemen.