Part-ner_Certificering Natuurberheer Web

Deskundigen nulmeting

Hieronder vindt u per beheermodule van het Part-Ner Certificaat Natuurbeheer deskundigen die voor u een officiële nulmeting zouden kunnen uitvoeren.

Graslanden

Beheermodule Graslanden

 • Wijnand Lammers
  Sinds 2012 is Wijnand Lammers vanuit Tholen actief als ecologisch adviseur onder de naam ‘Lammers floramonitoring’. Hij heeft (ontwikkeling van) graslanden als zijn specialiteit. Zijn werkgebied beslaat Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Hij is te bereiken via info@lammersfloramonitoring.nl en op nummer 06-53583087.
 • Roelof Jan Koops
  Roelof Jan Koops is sinds de jaren '90 gepassioneerd met planten en vegetaties bezig. Ook is hij erg geïnteresseerd in plant-dierrelaties. Roelof Jan werkt als adviseur bloemrijke vegetaties bij Cruydt-Hoeck. Neem voor een afspraak contact met mij op via 06-13036351 of per mail: r.j.koops@gmail.com (Groningen, Drenthe, Overijssel)
 • Kristianne van der Put
  Kristianne van der Put werkt met haar bedrijf Vlechtwerk vanuit IJhorst, op de grens van Drenthe en Overijssel, aan het vervlechten van agrarisch gebruik met natuur. Ze studeerde Bos- en natuurbeheer aan Larenstein. Kruidenrijke graslanden hebben sinds 2002 haar aandacht. Speciaal in combinatie met begrazing door paarden. Daarnaast veel ervaring en kennis van (vlecht)heggen, voederhagen, houtwallen, singels, poelen, struweel en cultuurhistorische erfbeplanting. Kristiannevdput@gmail.com 06-50871967 (Groningen, Drenthe, Overijssel, Friesland buiten weidevogel gebied.)
 • Celine Roodhart
  Celine Roodhart werkt met haar bedrijf Roodhart Veldwerk sinds 2012 vanuit het Eemland, provincie Utrecht. Ze heeft Bos- en Natuurbeheer in Velp gestudeerd en haar specialisme is weidevogelgraslandbeheer. Via info@celineroodhart.com en 06-25364856 te bereiken voor de regio Utrecht en Gelderland en Zuid-Holland. Website Celine Roodhart 
 • Pieter Jansma
  Pieter heeft o.a. een achtergrond in Bos- en Natuurbeheer en een ruime ervaring met inrichting en omvorming van natuurrijke (landschappelijke) tuinen, zowel als ontwerper als in de begeleiding naar realisatie. Vooral bloemrijke vegetaties en kleinschalige natuurontwikkeling staan daarin centraal. Daarnaast begeleidt hij binnen de opleiding Ecologisch Hovenier cursisten in het herkennen en toepassen van ecologische mogelijkheden in tuin en landschap. Het werkgebied van Pieter beslaat Friesland, Groningen en Drenthe. Hij is te bereiken op 06-51178484 of per email: post@studiohabitats.nl.
 • Sanne Kosterman
  Sanne heeft zich in de afgelopen jaren steeds meer verdiept in het ontwikkelen van kruidenrijk grasland. Vanuit haar bedrijf ‘Paardinclusief’, is ze gespecialiseerd in paardenweides. Ze heeft kennis opgedaan via opleidingen en cursussen, maar ook veel in de praktijk. Ze werkt zowel in de paardenwereld alsook in de agrarische sector en voor natuurorganisaties. Werkgebied: Overijssel, Gelderland, Utrecht.
  Sanne is te bereiken op 06-48486408 en sanne@paardinclusief.nlwww.paardinclusief.nl
Weidevogels

Beheermodule Weidevogels

Bossen

Module bossen / Module nieuwe bossen

 • Borgman Beheer AdviesSinds 1993 adviseert het team van Borgman Beheer Advies (BBA) terreineigenaren in de praktijk van bos-, natuur-, en landschapsbeheer.Met veel expertise op het vlak certificering (o.a. FSC) en praktisch bos- en natuurbeheer weten zij eenvoudig de vertaalslag te maken van certificeringseisen naar de dagelijkse praktijk.BBA heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de module bossen en de module nieuwe bossen binnen de certificering van Part-Ner.

  Vervolgens heeft zij in opdracht van Part-Ner in een pilot nulmetingen uitgevoerd bij een drietal eigenaren om de module verder te verbeteren.

  Het team van BBA in de personen van Jasprina Kremers, Arno van der Sluis, Paul Kah en David Borgman staan klaar om de nulmetingen voor u uit te voeren.

  T 0317 769045

  E info@borgmanbeheer.nl