Part-ner_Certificering Natuurberheer Web

Organisatie

Bestuur


Stichting Part-Ner heeft een bestuur bestaande uit:

 • Ir. J (Jan) Hak (voorzitter), landgoedeigenaar, voorzitter Natuurcollectieven Nederland en oud-voorzitter Brabants Particulier Grondbezit
 • C.M. (Kees) Zuurmond (penningmeester), Director Global IT at Kinly.com
 • Bestuursfunctie vacant

Directeur:

Beheermodule Graslanden

 • Wijnand Lammers
  Sinds 2012 is Wijnand Lammers vanuit Tholen actief als ecologisch adviseur onder de naam ‘Lammers floramonitoring’. Hij heeft (ontwikkeling van) graslanden als zijn specialiteit. Zijn werkgebied beslaat Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Hij is te bereiken via info@lammersfloramonitoring.nl en op nummer 06-53583087.
 • Roelof Jan Koops
  Roelof Jan Koops is sinds de jaren '90 gepassioneerd met planten en vegetaties bezig. Ook is hij erg geïnteresseerd in plant-dierrelaties. Roelof Jan werkt als adviseur bloemrijke vegetaties bij Cruydt-Hoeck. Neem voor een afspraak contact met mij op via 06-13036351 of per mail: r.j.koops@gmail.com (Groningen, Drenthe, Overijssel)
 • Kristianne van der Put
  Kristianne van der Put werkt met haar bedrijf Vlechtwerk vanuit IJhorst, op de grens van Drenthe en Overijssel, aan het vervlechten van agrarisch gebruik met natuur. Ze studeerde Bos- en natuurbeheer aan Larenstein. Kruidenrijke graslanden hebben sinds 2002 haar aandacht. Speciaal in combinatie met begrazing door paarden. Daarnaast veel ervaring en kennis van (vlecht)heggen, voederhagen, houtwallen, singels, poelen, struweel en cultuurhistorische erfbeplanting. Kristiannevdput@gmail.com 06-50871967 (Groningen, Drenthe, Overijssel, Friesland buiten weidevogel gebied.)
 • Margriet Brouwer
  Margriet Brouwer werkt met haar bedrijf “Met Margriet” vanuit het Noordhollandse Aartswoud. Haar werkgebied beslaat Flevoland, Noord Holland en Friesland. Margriet is bereikbaar op 06-15665429.

Beheermodule Weidevogels

 • Celine Roodhart
  Celine Roodhart werkt met haar bedrijf Roodhart Veldwerk sinds 2012 vanuit het Eemland, provincie Utrecht. Ze heeft Bos- en Natuurbeheer in Velp gestudeerd en haar specialisme is weidevogelgraslandbeheer. Hiernaast werkt ze ook als ecoloog voor Vogelbescherming Nederland. Via info@celineroodhart.com en 06-25364856 te bereiken voor de regio Utrecht en Gelderland en Zuid-Holland.