Organisatie

BESTUUR

Stichting Part-Ner heeft een bestuur bestaande uit:

  • Ir. J. (Jan) Hak, landgoedeigenaar en voorzitter Brabants Particulier Grondbezit
  • Dr. Ir. H.H. (Hank) Bartelink, Directeur Landschappen NL
  • Ing. G.R. (Ronnie) van Woudenberg, directeur FPG

TAKEN BESTUUR

De taken van het bestuur zijn:

  • het vaststellen van het handboek inclusief bijlagen en opnieuw vaststellen na eventuele wijzigingen;
  • het vaststellen van de deelnemer bijdragen;
  • het jaarlijks vaststellen van het jaarverslag en de resultaten ervan communiceren naar de deelnemers en de Stichting Certificering SNL;
  • het controleren of er is voldaan aan de verplichtingen uit het handboek, zoals het organiseren van startbijeenkomsten, Apk's en kennismomenten.

 

Directeur:

Tineke de Vries

Email: tineke.devries@part-ner.nl